Informējam, ka sakarā ar sliktajiem laika apstākļiem , Mežvidu pagasta teritorijā ir uzstādītas masas ierobežojuma zīmes . Tās uz nenoteiktu laiku atrodas uz sekojošiem autoceļiem:

  • A57 Kārsava-Jēči-Otrie Mežvidi (5t)
  • A153 Padole-Ezernieki-Latvīšu Stiglova (5t)
  • A154 Klonešnīki- Griudinīši-Strodi (5t)
  • A155 Bliseņi-Brīži- Otrie Mežvidi (5t)
  • A156 Otrie Mežvidi-Kopči (5t)
  • A157 Mežvidi-Bokši-Kopči (5t)
  • A159 Mežvidi-Goreiši-Logini (5t)
  • A161 Padole-Kaķi (5t)
  • B165 Strodi-Pliešu kapi (5t)
  • B171 Liuzinīki-Ūzulnīki-Asišola (5t)

                                                                               Tālis Mūrnieks tel.29479099
Inženierkomunikāciju un tehnikas uzturēšanas speciālists