Informējam, ka sakarā ar sliktajiem laika apstākļiem , Mērdzenes pagasta teritorijā ir uzstādītas 5t masas ierobežojuma zīmes . Tās uz nenoteiktu laiku atrodas uz sekojošiem autoceļiem:

  • Nr.121 Mihalova – Lapatnieki – 2.44km
  • Nr.122 Lapatnieki – Tabulova – 1.56km
  • Nr.123 Rūzori – Tabulova – Dekterova – Rūzori – 6.77km
  • Nr.129 Pudinova – Kapačova – 2.04km
  • Nr.142 Čieri – Lielie Kreiči – 2.34 km
  • Nr.144 Čieri – Mazie Kreiči – 2.52 km