Informējam, ka sakarā ar sliktajiem laika apstākļiem , Malnavas pagasta teritorijā ir uzstādītas masas ierobežojuma zīmes . Tās uz nenoteiktu laiku atrodas uz sekojošiem autoceļiem:

  • A47 Zibla – Čāvi -Tipāni 7t
  • A48 Zibla – Livzinīki – Saliniki – Kaskāni 5t
  • A49 Drikaški – Čāvi 3t
  • A50 Mihaļčenki – Barkāni 7t
  • A51 Salenīki – Zeļčova 7t
  • A53 Zeļčova -Kabulova – Rudiņova 7t
  • A63 Grebņova – Morozovka 5t
  • B71 Zibla – Ancani 7t