Informējam, ka sakarā ar sliktajiem laika apstākļiem , Goliševas pagasta teritorijā ir uzstādītas 5t masas ierobežojuma zīmes . Tās uz nenoteiktu laiku atrodas uz sekojošiem autoceļiem:

  • B-91Bandarova-Trūpi,
  • B-106Ļamoni-Svetlici,
  • B-107Svetlici- Mišenskie ,
  • B-103Antonovka-Baranovka ,
  • C-109Strauja-Mazie Bati-Lielie Bati,
  • Smilšu iela

Anatolijs Posredņikovs
Goliševas pagasta pārvaldes vadītājs