Remontdarbu laikā Rītupes tiltam (Bļaši – Čāvi) plānots veikt laiduma plātņu un tilta klāja atjaunošanu. Līgums par darbiem ir noslēgts ar ZS “Virši”, pārvaldnieks Gunārs Bluss, par summu 13034,60 eiro ar PVN.

Darbus plānots pabeigt līdz augusta nogalei.

Inese Krivmane
sabiedrisko attiecību speciāliste