Kārsavas novada pašvaldība sadarbībā ar domnīcu Creative Museum ir uzsākusi vēsturiskās izpētes projektu, tā gaitā plānots iegūt pilnīgu pārskatu par Kārsavas novada pirmsākumiem un attīstības līniju līdz mūsu dienām. Uz iegūto materiālu bāzes tiks veidots Kārsavas novada muzeja un ekspozīciju stāsts, kā arī muzeja vizuālā koncepcija.

Maija mēnesī ir noslēgti četri līgumi ar Latvijā pazīstamiem pētniekiem, kuru uzdevums līdz šī gada beigām apkopot informāciju un izstrādāt pētījumu par līgumos noteiktajām tēmām. Visi pētījumi tiek balstīti uz Latvijas un ārvalstu arhīvos pieejamās dokumentācijas, vietas izpētes un reālo notikumu liecībām.

Kārsavas novada arheoloģisko izziņu, kas tiks balstīta uz arheoloģisko pieminekļu un arheoloģisko atradumu izvērtējumu, sniegs vēsturnieks un arheologs Juris Tālivaldis Urtāns. Kārsavas pirmsākumu skaidrojumam un esošo teoriju apstiprināšanai būtiski var izrādīties tieši Salnavas pagasta Rogu Kara kapu – pilskalna padziļināta izpēte. Toms Altbergs, kas ir viens no vadošajiem dzelzceļa attīstības pētniekiem Latvijā sniegs detalizētu un shematisku izklāstu par dzelzceļa rašanos, attīstību un ietekmi uz Kārsavas novadu no Krievijas Impērijas laikiem līdz mūsdienām. Kārsavas novada reliģisko kopienu vēsturi, garīgo un sakrālo mantojumu skaidros Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece Inese Runce. Savukārt Bauskas Muzeja Vēstures nodaļas vadītājs Aigars Urtāns veiks izpēti par Kārsavas ebreju kopienas vēsturi, ebreju gonocīdu, likteņstāstiem un  atstātā ebreju mantojuma liecībām. Papildus Kārsavas novada pašvaldības domes sēdē tika apstiprinātas vēl divas tēmas, kurām pašreiz tiek meklēti atbilstoši pētnieki – Kārsavas novada muižu sistēma un Kārsavas novads 20. gs pirmajā pusē – etniskā daudzveidība.

Kārsavas novada vēsturiskā izpēte notiek projekta „Kārsavas novada tūrisma un amatniecības centrs „Līču mājas”” ietvaros, tajā atradīsies Kārsavas novada muzejs, izstāžu zāle, tūrisma informācijas centrs, telpas amatniekiem un mājražotājiem, kā arī iedzīvotāju jaunrades telpas.

Foto attēls no www.zudusilatvija.lv

Inga Bernāne
tūrisma organizatore