Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” ietvaros tiek organizētas jogas nodarbības.

Aktivitāte vērsta uz iedzīvotāju fizisko aktivitāšu un garīgās (psihiskās) veselības veicināšanu, sirds un asinsvadu veselības uzlabošanu. Tas ir unikāls fizisko nodarbību veids, kas harmoniski attīsta ķermeņa muskulatūru, pilnveido pratu un sapratu, ķermenis kļūst lokans un stingrs, tā dod pozitīvu dzīves skatījumu, palīdz harmoniski mijiedarboties ar ārējo un iekšējo pasauli.

Pasākuma mērķa grupa ir novada iedzīvotāji – stresam un sēdošam darbam pakļauto profesiju pārstāvji, tostarp lauku teritorijas iedzīvotāji, bezdarbnieki, trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, personas ar invaliditāti.

Jogas nodarbības notiks trešdienās no pulksten 17:30, līdzi jāņem jogas paklājiņš, jāierodas ērtā apģērbā. Nodarbības ir bezmaksas, otrās daļas pirmā nodarbība notiks 12.februārī, Kārsavas kultūras namā (Vienības iela 49C, Kārsava, Kārsavas pilsēta, LV-5717).

Pirms ierašanās lūgums xls-icon.pngaizpildīt anketu91.63 kB, vai nosūtīt to elektroniski uz jaunatne@karsava.lv. Lūgums norādīt precīzu personas kodu, jo Jūsu personas kods ir bezmaksas ieejas karte pasākumā. 

Jogas nodarbību grafiks:

12.02.2020. pl. 17:30-18:30
12.02.2020. pl. 18:30-19:30
19.02.2020. pl. 17:30-18:30
19.02.2020. pl. 18:30-19:30
26.02.2020. pl. 17:30-18:30
26.02.2020. pl. 18:30-19:30
04.03.2020. pl. 17:30-18:30
04.03.2020. pl. 18:30-19:30
11.03.2020. pl. 17:30-18:30
11.03.2020. pl. 18:30-19:30

Personas datu apstrādes mērķis: Eiropas Sociālā fonda veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu dalībnieku/ apmeklētāju datu apstrāde un analīze, lai varētu sasniegt projekta ietvaros noteiktos individuālos mērķus  uzrunāt iedzīvotāju skaitu veselības veicināšanai un veselības paradumu maiņai.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:  2016. gada 17. maija Ministru kabineta noteikumu Nr.310 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanas noteikumi”  66.2.apakšpunktā noteiktajam, ka pašvaldībām ir pienākums uzkrāt datus par  mērķa grupām (iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru;, trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti,  iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, bērni) atbilstošo atbalstu saņēmušo unikālo personu skaitu.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Eiropas Savienības fondu administējošās iestādes – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (sadarbības iestāde), Veselības ministrija (atbildīgā iestāde).

 Anna Zīmele
Projekta vadītāja

Pasākums notiek projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakse pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/069) ietvaros darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem