Īstenojot projektu  Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakse pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” ietvaros. Kārsavas novada pašvaldība aicina pieteikties bērnus un jauniešus vecumā no 7 līdz 19 gadiem piecu dienu diennakts bezmaksas vasaras nometnēm.

Periods: jūlijs/augusts. Nometnes īstenošanas laiks vēl tiks precizēts. Katram jaunietim ir iespēja piedalīties vienā no četrām nometnēm.

Dalības maksa: 0 eiro (projekta finansējums).

Pieteikties līdz š. g. 10. jūlijam, sūtot pieteikumu uz e-pastu: jaunatne@karsava.lv

Vienas nometnes dalībnieku skaits: 20

Kopējais nometnes dalībnieku skaits: 80

Katrs bērns var piedalīties vienu reizi vienā nometnē.

Nometnes tiks īstenotas 4 (četrās) daļās:

Nr.1 Veselības veicināšanas nometnes organizēšanas pakalpojums bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm un pārējiem Kārsavas novada bērniem, vecumā no 7-13 gadiem.
Nr.2 Veselības veicināšanas nometnes organizēšanas pakalpojums bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm un pārējiem Kārsavas novada bērniem, vecumā no 14-19 gadiem.
Nr.3 Veselības veicināšanas un atkarību riska samazināšanas nometnes organizēšanas pakalpojums bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm un pārējiem Kārsavas novada bērniem , vecumā no 7-13 gadiem.
Nr.4 Veselības veicināšanas un atkarību riska samazināšanas nometnes organizēšanas pakalpojums bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm un pārējiem Kārsavas novada bērniem, vecumā no 14-19 gadiem.

Pēc pieteikšanās jāiesniedz izziņa par veselības stāvokli (ģimenes ārsta vai feldšera izdota). Bērniem dienas laikā būs organizētas nodarbības, ko vadīs sertificēti pedagogi un speciālisti. Nometnes laikā bērni varēs apgūt veselīga dzīvesveida pamatus, atkarību riska mazināšanas iespējas un aizrautīgās nodarbībās labi pavadīt laiku. Bērniem tiks nodrošināta četrreizēja ēdināšana un veselīgas uzkodas starplaikos.

Aicinām izmantot šo iespēju! Piecu dienu diennakts nometne ir bezmaksas.

Pirmajā nometnes dienā tiks parakstīti līgumi.

doc-icon.pngPieteikuma anketa67.18 kB


Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakse pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Anna Zīmele
projekta vadītāja