Vingrošanas nodarbības visiem iedzīvotājiem vispārējas veselības veicināšanai un sirds un asinsvadu stiprināšanai

Katru otrdienu un ceturtdienu no 15.septembra aicinām visus iedzīvotājus uz vingrošanas nodarbībām.

Plkst. 17:00-18:00 Mērdzenes kultūras namā!

Plkst. 18:30-19:30 Goliševas skolas telpās!

Plkst. 20:00-21:00 Salnavas kultūras namā!

Uz vingrošanu aicināti visi interesenti! Ierašanās ērtā apģērbā. Līdzi jāņem paklājiņš. Nodarbības ir bezmaksas!

Mārīte Romanovska
Projekta vadītāja

Projekts „“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem”.” (Nr.Nr.9.2.4.2/16/I/069) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta „“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” (Nr.Nr.9.2.4.2/16/I/069) ietvaros aicinām bērnus un jauniešus uz bezmaksas futbola nodarbībām, kas notiks četrās norises vietās saskaņā ar grafiku.

Nodarbības ilgums 90 minūtes.

Futbola nodarbību grafiks septembrī:

 • 11.09.2020. plkst.17:00 Kārsavas vidusskolas stadionā;
 • 11.09.2020. plkst. 19:00 Kārsavas vidusskolas stadionā;
 • 15.09.2020. plkst. 14:00 Mērdzenes pamatskolas stadionā;
 • 15.09.2020. plkst. 19:00 Kārsavas vidusskolas stadionā;
 • 17.09.2020. plkst. 15:00 Mežvidu pamatskolā;
 • 18.09.2020. plkst. 17:00 Kārsavas vidusskolas stadionā;
 • 18.09.2020. plkst. 19:00 Kārsavas vidusskolas stadionā;
 • 22.09.2020..plkst. 14:00 Mērdzenes pamatskolas stadionā;
 • 22.09.2020. plkst. 19:00 Kārsavas vidusskolas stadionā;
 • 23.09.2020. plkst. 14:00 Mērdzenes pamatskolas stadionā;
 • 24.09.2020. plkst. 15:00 Mežvidu pamatskolā;
 • 27.09.2020. plkst. 10:00 Kārsavas vidusskolas stadionā;
 • 29.09.2020. plkst.14:00 Mērdzenes pamatskolas stadionā;
 • 29.09.2020. plkst.19:00 Kārsavas vidusskolas stadionā;
 • 30.09.2020. plkst. 14:00 Mērdzenes pamatskolas stadionā.

Pieteikšanās un vairāk informācijas, zvanot pa telefonu +371 26316115 (treneris Mihails Oļipovs).

Uz nodarbību aicināti visi bērni un jaunieši! Ierašanās ērtā apģērbā. Nodarbības ir bezmaksas!

Mārīte Romanovska

Projekta vadītāja

Projekts „“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem”.” (Nr.Nr.9.2.4.2/16/I/069) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Projekts „“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem”.” (Nr.Nr.9.2.4.2/16/I/069) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.