Attēlā: Malnavas pagasta talkotāji

Jau no 12. aprīļa dažādās Kārsavas novadā vietās pulcējās cilvēki, lai sakoptu vidi sev apkārt Latvijas tradicionālā vides pasākuma “Lielā Talka” ietvaros. Kopumā tika uzkoptas un labiekārtotas kara piemiņas vietas, baznīcu iekštelpas un apkārtne, ciematu, kapsētu, daudzīvokļu māju un skolu teritorijas.

talka-notika-12-1

Attēlā: Goliševas pagasta talkotāji

Šogad mūsu novada pagasta pārvaldnieki kopā ar kapsētu pārziņiem aicināja iesaistīties kapsētu teritoriju sakopšanā. Piemēram, Salnavas pagasta iedzīvotāji visaktīvākie bija Zobļevas kapsētas sakopšanā, kur piedalījās ap 20 talkotāji. Uguļovas kapsētas talcinieki izzāģēja sausos koku zarus, izlīdzināja atkritumu kaudzes, kas bija sakrātas aiz kapu žoga.

malnava-4

Attēlā: Malnavas pagasta talkotāji

salnava-3

Attēlā: Salnavas pagasta talkotāji

Arī izglītības iestādes iesaistījās šajā akcijā. Mērdzenes pamatskolas skolēni kopā ar mācībspēkiem devās apkopt Pudinavas kapsētas teritoriju. Savukārt, Mežvidu pamatskolas klašu kolektīvi sakopa ne tikai skolas apkārtni, bet arī sava ciemata apkārtni. Iespējams šāda attieksme pret vidi un darbu jau no mazotnes nesīs auglīgus rezultātus attieksmē un paradumu maiņā.

merdzene-13

Attēlā: Mērdzenes pamatskolas talkotāji

presei-1

Attēlā: Mežvidu pamatskolas talkotāji

Iedzīvotājiem bija iespēja ne tikai sakopt novada apkārtni, arī bet izzināt, saglabāt un dalīties vēsturiskajās liecības par Kārsavas dzelzceļa staciju, Bozovas ciemu, tā nākotni un iedzīvotāju lomu tajā. Notikumā “Miseja – Buozova” piedalījās ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet dažādu jomu eksperti – sociālantropoloģe Dace Dzenovska, industriālā mantojuma pētnieks Toms Altbergs, muzeoloģe Ineta Zelča Sīmansone –  kas vadīja diskusiju “Ciema nākotne, mūsu loma tajā”.

Diemžēl iedzīvotāju interese par šo vides pasākumu “Lielā Talka” ir mazinājusies, tāpēc Kārsavas novada pašvaldība cer, ka turpmāk atsaucība nākamajos gados augs! Paldies skolēniem un skolotājiem, novada ļaudīm un viesiem par ieguldīto darbu. Talka sen vairs nav tikai atkritumu vākšana – tā ir arī apkārtējās ainavas sakopšana, labiekārtošana un viss, kas liek domāt par tīru vidi mājās, dārzos, parkos, mežos un ceļmalās.

Antra Barkāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste