18. aprīlī Kārsavas pilsētas bibliotēkā notika tikšanās ar rakstnieci, publicisti un mākslas kritiķi Gundegu Repši, uz kuru bija ieradušies gan novada iedzīvotāji, gan Kārsavas vidusskolas vecāko klašu skolēni.

Sarunu ar rakstnieci vadīja Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciāliste Liega Piešiņa. Uzklausījām rakstnieces pārdomas par mūsdienu rakstniecību, par vērtībām un radošo darbu tapšanas procesu.

Gundega Repše

G.Repše ir projekta “Mēs. Latvija, XX gadsimts” autore un iniciatore. Rakstniece atzīst, ka ideja par šo sēriju radās spontāni, taču uz liela iedvesmas un saliedētības viļņa, rezultātā radot unikālu domubiedru kopdarbu – 13 vēsturisku romānu sēriju, kurā katrs autors raksta par savu laika periodu. Gundegas Repšes jaunākais romāns “Bogene” arī ir šīs sērijas daiļdarbs, kurā vēstīts par 1940.-1941. gada jeb Baigā gada notikumiem. Sērijas romānu izdošanu plānots pabeigt līdz Latvijas simtgadei.

Sarunas noslēgumā G.Repše atbildēja uz klausītāju jautājumiem par viņas radošo darbību un  aicināja iepazīties ar romānu sērijas grāmatām.

Paldies LNB un Ludzas galvenās bibliotēkas projekta iniciatoriem par iespēju tikties ar rakstnieci, radot lielāku emocionālo saikni starp autoru, viņa darbiem un lasītājiem.

Inta Jurča
Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja