Viens no spilgtākajiem kultūrvides raksturojumiem ir vietvārdi. Tie liecina par kādreizējo apdzīvotības blīvumu Latvijā, bet nozīmīgi, ka katram vietvārdam ir savs stāsts un  nozīme. Jau sākotnējais vietvārdu apzināšanas mērķis ir bijis vietas atmiņu glabāšana un pārmantojamība tautā.

Rēzeknes novada Dricānu jauniešu biedrība “LOBS”, sadarbojoties ar Kārsavas novada biedrību “Kārsavas novada jauniešu centrs” “Pūga” un Daugavpils novada Naujenes jaunatnes un sporta centru realizē projektu “Vītvuordu stuosti Latgolā”. Projekts tiek realizēts Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2017”  ietvaros. “Vītvuordu stuosti Latgolā” mērķis ir vietvārdu, kā kultūrvides objekta saglabāšana un informācijas virzīšana, veicinot paaudžu saikņu stiprināšanu. Darba gaitā tika filmēti 3 novadi: Rēzeknes, Daugavpils un Kārsavas. Apvienojot mediju darbību ar paaudžu saikņu stiprināšanu, biedrība paredz, ka projekts veicinās jauniešu interesi par Latgales kultūrvidi un tās popularizēšanu.

Aktīvs darbs tika uzsākts jau jūlijā un augusta beigās izbraukumu filmēšanas noslēdzās, bet gala rezultāts gaidāms šī gada oktobrī.

Pirmie vietvārdu stāsti tika uzņemti Rēzeknes novada Dricānu, Nagļu un Ilzeskalna, Audriņu pagastos. Namu saimnieki atcerējās un stāstīja savus bērnības piedzīvojumus, tēvu gaitas un vēstures notikumus. Patiesi dziļi un sirsnīgi sniegtie stāsti tiks atspoguļoti arī video materiālā, kas kalpos kā interaktīvs un izglītojošs materiāls.

Nākamais brauciens bija uz Daugavpils novadu. Šis novads ir ļoti bagāts un dažāds savā izcelsmē un vietvārdos. Vēsturnieks Jānis Kudiņš zina stāstīt daudz par apvidus vietvārdiem un nostāstiem, kā piemēram, par Parīzi Latgalē. Šķiet tā var būt tikai galvaspilsēta Francijā? Nebūt ne, Latgales Parīze Daugavpils novadā ir citāda – ne sliktāka, ne mazāk svarīga. Turpretim Skrundas Muzeja direktore Anna Lazdāne atklāj, ko tad nozīmē Vaboles pagasts patiesībā, vai tiešām tam ir saisitība ar kukaiņiem? Šis vietvārds ir atvasināts no poļu valodas, kas tulkojumā nozīmē “pievilināt, piesaistīt uzmanību”. Tālāk mūsu darba grupa devās pie “Dominiku” mājas saimnieces Lielajās Kļockās, kur izbaudīja īstu lauku viesmīlību un aizraujošus dzīves stāstus.

21460015_1524875610913155_1225219465_o-2

Pēdējais projekta “Vītvuordu stuosti Latgolā” brauciens bija uz Kārsavas novadu. Kopā ar Kārsavas novada jaunatnes lietu speciālisti Solvitu Dzērkali devāmies izaicināt Kārsavas ceļus pēc gadsimta lielākajiem plūdiem Latgalē, kas nemaz nebija skāris ceļu, kuru vietējie dēvē par “Žydu tyltu”. Ceļš atrodas virzienā Kārsava-Tilža, 1,5 km no pagasta centra. Par nosaukuma rašanos un vēsturisko attīstību mums stāstīja Irēna Bērziņa, kura dzīvo dažus kilometrus tālāk no ceļa. Turpretim vairāk par kara laiku, partizāniem un “Meiteņu kaļņeņu”, kas nosaukts par godu jaunu meitu nošaušanu stāsta Anastasija Ločmele. Salnava, Saļnova vai Sala/novaja, vai Cecina, kā un kādi faktori ir ietekmējuši tagadējās Salnavas nosaukuma rašanos, stāsta Elvīra Bleive.

Mēs esam piederīgi tai vietai, kuras saucam par mājām. Un katra vieta nes savu identitāti, stāstu un nastu. Mēs esam piederīgi savas dzimtas saknēm.

Paldies visiem atbalstītājiem Valsts Kultūrkapitāla fondam, Latgales reģiona Attīstības aģentūrai, Latvijas valsts mežiem, Rēzeknes novada pašvaldībai, SIA “Jānis Roze” un darba grupai: Jānim Jurčenko (operators), Dacei Dambei (žurnāliste), Santa Matisāne (Naujenes pagasta jaunatnes lietu speciāliste), Solvitai Dzērkalei (Kārsavas novada jaunatnes lietu speciāliste), brīvprātīgajai jaunietei Aurēlijai Zariņai.

Ingūna Semule
Projekta “Vītvuordu stuosti Latgolā” vadītāja