Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” ietvaros aicinām bērnus un jauniešus uz bezmaksas volejbola nodarbībām, kas turpinās Kārsavas vidusskolas stadionā. Vienas grupas nodarbība ir plānota 90 minūtes.

Nodarbības notiek, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, vienā nodarbībā ne vairāk kā 10 dalībnieki.

Volejbola nodarbību grafiks maijā:

Ceturtdienās: Kārsavas vidusskolas stadionā, plkst.18:00

Pieteikšanās un vairāk informācijas, zvanot pa telefonu 28343926 (nodarbību vadītājs Juris Vorkalis).

Uz nodarbību aicināti visi bērni un jaunieši! Ierašanās ērtā apģērbā. Nodarbības ir bezmaksas!

Mārīte Romanovska
Projekta vadītāja

Projekts „“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem”.” (Nr.Nr.9.2.4.2/16/I/069) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.