Kārsavas novada pašvaldība 17.12.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 19; 7 “Par Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012-.2024.gadam grozījumu apstiprināšanu” un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 16 “Par Kārsavas novada Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Domes lēmums pieejams pdf-icon.pngšeit42.46 kB:

Saistošie noteikumi pieejami pdf-icon.pngšei143.71 kBt:

Materiāli ir pieejami doc-icon.pnghttps://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18407.

Teritorijas plānojuma grozījumi ir apstiprināti un plānošanas dokuments nav piemērojams, kamēr nav beidzies pārsūdzēšanas termiņš un VARAM nav publicējis vēstuli par plānošanas dokumentu īstenošanas atļauju. par atļaujas saņemšanu, pašvaldība informēs.