Kārsavas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000017398, izsludina konkursu uz vakanto tūrisma informācijas konsultanta(-es) amatu (uz noteiktu laiku-darbinieka prombūtnes laiku)

Pretendentiem tiek izvirzītas šādas prasības:

  1. Pirmā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība.
  2. Valsts valodas prasme augstākajā līmenī, angļu un krievu valodu zināšanas.
  3. Spēja iesaistīties informācijas apmaiņā ar starptautiskiem partneriem tūrisma jomā.
  4. Teicamas komunikācijas prasmes, precizitāte, atbildība par uzdoto pienākumu veikšanu. Pieredze dažādu līmeņu projektu izveidē, vadīšanā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pretendentiem jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • Motivācijas vēstule, CV;
  • Izglītības apliecinošu dokumentu kopijas (iesniedzot jāuzrāda oriģināli);
  • Redzējums par Kārsavas novada attīstību tūrisma jomā (apjoms – ne vairāk kā uz vienas A4 lapas); Valsts valodas prasmes dokuments (ja nepieciešams).

Dokumenti jāiesniedz (personīgi vai nosūtot pa pastu) Kārsavas novada pašvaldībai, Vienības ielā 53, Kārsavā, LV – 5717, kancelejā (2. stāvā), līdz 2018. gada 16. februārim, plkst. 16 00, norādot uz aploksnes „Kārsavas novada pašvaldības tūrisma informācijas konsultanta amata konkursam”