2008. gadā, sākot Lielo Talku, organizatoru mērķis bija – tīra, sakopta, veselīga Latvija, kas tautas valodā arī nozīmē zaļa. Padarīts ir ārkārtīgi daudz, 10 gadu garumā atkritumu daudzums ir samazinājies uz pusi. Daudzviet atkritumi dabā vairs nav atrodami. Līdz ar to mēs esam iegājuši jaunā fāzē – kad atkritumu talkas pārvēršas par aktivitāti – labiekārtošanu, apzaļumošanu vai kādu citu laika pavadīšanu dabā. Jau līdz šīm paralēli atkritumu vākšanai ir bijis daudz citu aktivitāšu – publiskās telpas labiekārtošanas darbi, pagalmu kustība, koku stādīšana utt. Mūsu mērķis nav mainījies – Latvijai ir jākļūst par zaļāko valsti, tāpēc aicinu jūs uz šī gada Lielo Talku, kas notiek š.g. 27. aprīlī – tā ir laba iespēja izdarīt ko labu ārpus sava pagalma un ikdienas pienākumiem, kā arī parādīt sabiedrībai un pašiem sev, ka mums nav vienaldzīga šī vieta, kur mēs dzīvojam.

Aicinām visas iestādes, kolektīvus, domubiedrus vai ģimenes pieteikt kādu novada stūrīti, vietu, kurā jūs varētu izdarīt ko labu. Pieteikt savu talkošanas vietu var mājas lapā www.talkas.lv, vai arī sazinoties ar Kārsavas novada Lielās talkas koordinatoru J. Vorkali. Tikai pieteiktās talkas vietas varēs saņemt  bezmaksas maisus atkritumiem, kurus vēlāk savāks atkritumu apsaimniekotājs. Nu jau trešo gadu aicinām cilvēkus ne tikai vākt atkritumus, bet arī tos šķirot. Ir pieejami zili un balti maisi. Zilie tiks paredzēti plastmasai, baltie – citiem atkritumiem. Centīsimies kopīgiem spēkiem skaidrot šo aktivitāti un paralēli tas palīdzēs saprast, cik dabā ir plastmasas atkritumu. Tas palīdzēs arī paralēli plaši sabiedrībai skaidrot plastmasas ietekmi uz dabu. Atgādinām, ka SIA “ALAAS” savāks tikai “Lielās talkas” maisus un tikai no reģistrēto talku vietām.

Uz doto brīdi ir jau zināmas vairākas talkošanas vietas (tabulā), droši pievienojieties tām kā talcinieki! Ļoti nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā ir iespējamas talkošanas laiku izmaiņas, kuras varēs precizēt pie kontaktpersonām.

2019. gada talkošanas vietas Kārsavas novadā

tolku-vitys-avizei-1

 

Šogad Kārsavas novada iedzīvotājiem piedāvājam iespēju bezmaksas nodot nolietotās transportlīzekļu riepas, nogādājot tās novada šķiroto atkritumu laukumā Stacijas ielā 40, Kārsavā, kurā bez maksas var nodot arī elektrotehniku, spuldzes, akumulatorus un baterijas, plastmasu, stikla burkas un pudeles, papīru un kartonu, metālu un skārda iepakojumu, kā arī koksnes atkritumus. Laukums ir atvērts katru trešdienu no 16.00 līdz 17.00, kā arī ir iespēja vienoties par individuālu laiku, iepriekš to saskaņojot (28343926). Talkas laikā – 27. un 28. aprīlī laukums būs atvērts no 12.00 līdz 16.00. Kā arī aicinām izmantot atkritumu šķirošanas punktus visā novadā (karte ar punktiem atrodama www.karsava.lv), kas ir pieejami visu diennakti, katru dienu.

Juris Vorkalis
“Lielās talkas” koordinators Kārsavas novadā, 28343926