Aicinām tās nogādāt Atkritumu šķirošanas laukumā, Stacijas ielā 40, Kārsavā vai arī atstāt tās pie atkritumu šķirošanas punktiem pilsētā un SIA “Kārsavas namsaimnieks” tās nogādās uz laukumu. Šādu iespēja piedāvāsim arī nākamgad!

Kārsavas novada iedzīvotāji var bez maksas nodot šķirotos sadzīves atkritumus (plastmasa, papīrs, kartons, stikls, metāls) publiski pieejamos atkritumu šķirošanas punktos 54 konteineros 14 vietās

Juris Vorkalis
Vides pārvaldības speciālists