Lieldienu Dievkalpojumu kārtība Kārsavas novada katoļu draudzēs

Malnavas Rožukroņa Dievmātes draudzē

 • 25. marts  – PŪPOLU SVĒTDIENA – plkst. 9.00 un plkst. 11.00 (ziedojumi semināram)
 • 29. marts – LIELĀ CETURTDIENA – plkst. 17.00 (Pēdējo vakariņu Sv Mise)
 • 30.  marts – LIELĀ PIEKTDIENA – plkst. 15.00 (Kunga Ciešanu dievkalpojums, Rūgtās sāpes) / plkst. 17.00 (Krustaceļš)
 • 31. marts – LIELĀ SESTDIENA – plkst. 19.00 (Lieldienu vigīlija)
 • 1. aprīlis – KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTDIENA – plkst. 9.00 (jaunajā baznīcā)
 • 2. aprīlis – OTRĀS LIELDIENAS – plkst. 11.00

Ruskulovas Lurdas Dievmātes draudzē

 • 25. marts – PŪPOLU SVĒTDIENA – plkst. 13.00 (Kunga Ciešanu dievkalpojums)
 • 29. marts – LIELĀ CETURTDIENA – plkst. 15.00 (Pēdējo vakariņu Sv. Mise)
 • 30. marts – LIELĀ PIEKTDIENA – plkst. 11.00 (Kunga Ciešanu dievkalpojums)
 • 31. marts – LIELĀ SESTDIENA – plkst. 16.00 (Lieldienu vigīlija)

Salnavas Svētā Jāņa Tuksnesī Saucēja Balss draudzē

 • 1. aprīlis – KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTDIENA – plkst. 12.00

Stiglovas Sv. Krusta pagodināšanas draudzes baznīcā

 • 25. martā (Pūpolsvētdienā) plkst. 16.00
 • 29. martā (Lielā ceturtdiena) plkst. 14.00
 • 31. martā (Lielā sestdiena) plkst. 15.00

Mežvidu Skapulāra Dievmātes draudzes baznīcā

 • 25. martā (Pūpolu svētdienā) plkst. 12.00
 • 31. martā (Lielā sestdiena) plkst. 18.00