Sākoties jaunam skolas gadam, skolēniem novēlam saglabāt 1. septembra līksmību, zināšanu kāri un darba prieku visa mācību gada garumā.

Pedagogiem novēlam centīgus un zinātkārus skolēnus, stipru veselību un neizsīkstošas enerģiju.

Liels paldies vecākiem par ieguldītājām pūlēm bērnu sagatavošanai skolai, novēlam – pacietību, izturību, sapratni un mīlestību.

Kārsavas novada pašvaldības vārdā,
domes priekšsēdētāja Ināra Silicka