Šogad svētkus svinam pārmaiņu un pārbaudījumu  laikā. Kopš 2021.gada 1.jūlija atkalapvienojušās ir Kārsavas, Ciblas, Zilupes un Ludzas pašvaldības vienā Ludzas novadā. Vēl aizvien mazliet juceklīgs ir šis laiks, tomēr mums droši jāskatās nākotnē, jo esam jau daudzus pārbaudījumus izturējuši un daudz ko esam pārdzīvojuši. Nekas nestāv uz vietas, laiks ienes savas korekcijas, nostiprina pieredzi.

Novēlu, lai katram ir  svētku sajūta, kas iedvesmos mūs izvirzīt jaunus mērķus un dos spēku tos īstenot. Sveicu Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 103.gadadienā!

Ināra Silicka
Ludzas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja 1. vietniece