Svecīšu vakari Kārsavas Malnavas kapos 20. Oktobrī plkst. 16.00

Svecīšu vakari Malnavas pagastā 13. oktobrī

 • Novoselku kapsētā plkst. 11.00
 • Zeļčovas kapsētā plkst. 12.00
 • Salinīku kapsētā plkst. 13.00
 • Daguševas kapsētā plkst. 14.00
 • Grebņevas kapsētā plkst. 15.00
 • Bozovas kapsētā plkst. 16.00

Svecīšu vakari Mežvidu pagasta kapsētās

20. oktobrī

 • Pliešu kapsētā plkst. 12.00
 • Vecinānu kapsētā plkst. 13.30
 • Dzērvju kapsētā plkst. 14.30

4. novembrī

 • Sila kapsētā plkst. 11.00
 • Lakšinīku kapsētā plkst. 13.00

Svecīšu vakari Salnavas pagastā

20. oktobrī

 • Rogu kapsētā plkst. 12.00
 • Naudaskalna kapsētā plkst. 13.00
 • Zacešku kapsētā plkst. 14.00
 • Kalvīnes kapsētā plkst. 15.00

21. oktobrī

 • Keiseļovas kapsētā plkst. 12.00
 • Zoblevas kapsētā plkst. 13.00
 • Silarašu kapsētā 14.00
 • Uguļovas kapsētā 15.00

Svecīšu vakari Mērdzenes pagasta kapsētās 27. oktobrī

 • Vecpiragovas kapos plkst. 13.00
 • Pudinavas kapsētā plkst. 14.00
 • Šalaju kapsēta plkst. 15.00