Svecīšu vakari Malnavas pagastā 12. oktobrī

 • Novoselku kapsētā plkst. 11.00
 • Zeļčovas kapsētā plkst. 12.00
 • Salinīku kapsētā plkst. 13.00
 • Daguševas kapsētā plkst. 14.00
 • Grebņevas kapsētā plkst. 15.00
 • Bozovas kapsētā plkst. 16.00

Svecīšu vakari Baltinavas novada kapsētās, ko apkalpo Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcas prāvests – 13. oktobrī

 • Zubku kapsēta plkst. 15.00
 • Dziervines kapsēta plkst. 16.00
 • Svātyunes kapsēta plkst. 17.00

Svecīšu vakari Kārsavas Malnavas kapos 19.oktobris 16:00

Svecīšu vakari Salnavas pagastā

19. oktobrī

 • Rogu kapsētā plkst. 12.00
 • Naudaskalna kapsētā plkst. 13.00
 • Zacešku kapsētā plkst. 14.00
 • Kalvīnes kapsētā plkst. 15.00

20. oktobrī

 • Keiseļovas kapsētā plkst. 12.00
 • Zoblevas kapsētā plkst. 13.00
 • Silarašu kapsētā 14.00
 • Uguļovas kapsētā 15.00

Svecīšu vakari Mežvidu pagasta kapsētās

26. oktobrī

 • Vecinānu kapsētā plkst. 12.00
 • Dzērvju kapsētā plkst. 13.00
 • Pliešu kapsētā plkst. 14.30

2. novembrī

 • Sila kapsētā plkst. 13.30
 • Lakšinīku kapsētā plkst. 15.00

Svecīšu vakari Mērdzenes pagasta kapsētās 26. oktobrī

 • Vecpiragovas kapos plkst. 13.00
 • Pudinavas kapsētā plkst. 14.00
 • Šalaju kapsēta plkst. 15.00