synergy-for-security

2018.gada 16.maijā Kārsavas novadā notika Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas “SYNERGY FOR SECURITY” vadības komitejas 2.sanāksme. Projekta partneri Kārsavas novadā tika uzņemti pirmoreiz, tāpēc ievadrunā sanāksmes namamāte, Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka īsi iepazīstināja viesus ar Kārsavas novadu. Jau vēsturiski ir izveidojusies situācija, kad Kārsava un Krāslava bieži tiek jauktas, kas reizēm rada kuriozas situācijas. Piemēram, Kārsavas novadā ierodas ceļu projektētāji, kuriem jāstrādā Krāslavā. Smieklus auditorijā raisīja Silickas kundzes atzīšanās, ka Kārsavas dome, protams, priecātos, ja viņiem izprojektētu ceļus, bet par to maksātu Krāslavas dome. Tomēr abām Latgales pašvaldībām ir arī daudz kā kopīga, piemēram, tās abas atrodas pie stratēģiskas nozīmes tranzītceļiem un abas izvietotas pierobežā, tikai Krāslavas novads robežojas ar Baltkrieviju, bet Kārsavas – ar Krieviju.

Šādā draudzīgā un atbrīvotā atmosfērā vadības grupas sanāksme turpinājās.  Atskaite par paveikto izvērtās vairāku stundu garumā, jo padarīts nav maz: projekta ietvaros īstenota mācību vizīte Nīderlandē un Vācijā, noticis pieredzes apmaiņas brauciens intelektuālo videonovērošanas sistēmu iepazīšanai pa 4 Latvijas un Lietuvas pilsētām, kā arī realizētas projekta partneru apmācības cīņai ar nelegālo migrāciju.

Utenas apgabala galvenā policijas komisariāta priekšnieks Vytautas Vaiškūnas (LT) uzsvēra, ka kopīgiem spēkiem paveikts ir jau ļoti daudz, sevišķi t.s.“mīkstajā” projekta daļā – ir pētītas un analizētas  videonovērošanas sitēmas abās valstīs, izzināta Eiropas kolēģu pieredze, iepazītas jaunākās tehnoloģijas attiecīgajā jomā, veikta personāla apmācība un izglītošana. Atlicis paveikt sistēmisko darbu, kādēļ šis projekts vispār tika radīts – iepirkt un uzstādīt minētās iekārtas. Tēmu turpināja Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa priekšnieks Jānis Anspoks (LAT), kurš rezumēja projekta partneru mācību vizīti Nīderlandē un Hāgā. Eiropola operatīvās vadības centrā delegācijai bija iespēja iepazīties ar iespējām, kā kopēji sadarbojoties strādā 2-3 vai pat 4 Eiropas valstis. Savukārt Mobotix rūpnīcā varēja izzināt viņu ražoto videonovērošanas iekārtu tehnoloģiskās iespējas. Pēc Kaizerslauternas (GER) policijas iecirkņa apmeklējuma J.Anspoks atzina, ka Latvijas videonovērošanas sistēma ir krietni labākā līmenī, jo vācu kolēģi šo tehnoloģisko virzienu sākuši attšitīt tikai tagad, pēc terorisma draudu pastiprināšanās Eiropā.

Atskaitoties par aprīlī Krāslavas novadā notikušo semināru, kas veltīts cīņai ar nelegālo imigrāciju, Latvijas Valsts Robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Eiropas lietu un projektu nodaļas galvenais inspektors majors Sandis Panga uzsvēra, ka jāturpina realizēt veiksmīgi iesāktais darbs – organizēt kopīgas apmācības gan kopējas patrulēšanas jautājumos, gan autovadīšanai ekstremālos laikapstākļos.

Neparastā formā, kā paši prezentētāji smejoties noformulēja – šobrīd Eiropā tik populārajā duetā par kopēju projekta partneru pieredzes apmaiņas braucienu kopīgi atskaitījās Lietuvas Valsts Robežsardzes pāsrtāve Giulnara Steponiene un Latvijas Valsts Robežsardzes pārstāvis Romualds Stašāns. Pieredzes apmaiņas braucienā intelektuālo videonovērošanas sistēmu iepazīšanai marta sākumā tika apmeklētas 4 pašvaldības – Daugavpoils un Jelgava Latvijā un Šauļi un Visagina Lietuvā. Kopējais secinājums pēc Jelgavas un Šauļu situācijas iepazīšanas – Jelgava ir ļoti attīstījusies dažādu “gudro” tehnoloģiju ieviešanas jomā. Kā atzina G.Steponiene – Jelgava ir divus gadsimtus priekšā Šauļiem un turpina vēl attīstīties, savukārt lietuviešu kolēģu uzdevums ir, izmantojot projekta dāvātās iespējas ieviest labāko pieredzi un tehnoloģijas arī savā zemē.

Maija nogalē projekta ietvaros Krāslavas novadā plānota jau nākamā tematiskā tikšanās par jaunajām tehnoloģijām un to izmantošanu drošības stiprināšanai pierobežā. Kā atzīmēja projekta vadītāja Ilze Stabulniece (LAT), tās būšot īstas “vīru spēles” ar prakstiskiem pārbaudīumiem dabā, ekstremālos nakts apstākļos.

Tā kā projekta partneri pirmoreiz apmeklēja Kārsavas pašvaldību, tad kārsavieši pārsteidza ar iespaidīgu novada vizītkartes programmu. Viesiem bija unikāla iespēja apskatīt jaunuzbūvēto žogu uz Latvijas- Krievijas valstu robežas Goliševā, apmeklēt Malnavā koledžu, gūt ieskatu “Latgales dārzeņu loģistikas” grandiozajos attīstības plānos, kā arī protams baudīt īstenu latgaļu viesmīlību “Dzīļu maiznīcā”.

 

INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas programmas LLI-082 “SYNERGY FOR SECURITY” projekts „ Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā”. Projekta kopējais budžets ir 580 236 eiro, t.sk. 85% (493200 eiro) ERAF līdzfinansējums, projekts tiek īstenots laikā no 2017.gada 17.maija līdz 2019.gada 16.maijam. Projektu līdzfinansē Latvijas-Lietuvas programma. Projekta Vadošais partneris ir LV Valsts policija.