Braucot no Kārsavas uz Ludzu, Latvīšu Stiglovā ceļiniekus sveicina Stiglovas Svētā Krusta pagodināšanas Romas katoļu baznīca. Sākotnēji šī baznīca tika uzcelta Mērdzenē 1709. gadā jezuītu vadībā, to sauca par Mihailovas jeb Pudinovas baznīcu. 1769. gadā bīskaps Jānis Stefans Gedrojcs šo baznīcu pārcēla uz lielo Stiglovas sādžu un pārbūvēja par Stiglovas baznīcu.

Šī ir viena no skaistākajām E tipa Latgales koka baznīcām. Tajā atrodas vairāki nozīmīgi glezniecības un dekoratīvas mākslas pieminekļi.

2018. gadā, piesaistot  ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas finansējumu, baznīcā tika veikti remontdarbi līdz ar to nodrošinot Stiglovas baznīcas kā kultūras pieminekļa saglabāšanu.

img_9746

Kaut arī baznīca atrodas maz apdzīvotā vietā, tā ir kupli apmeklēta, sevišķi svētku reizēs. Nereti baznīcā iegriežas arī ekskursanti un tūristi.

Dievkalpojumi Stiglovas baznīcā  notiek pirmajā un pēdējā mēneša svētdienā plkst.16.00.

Apmeklēt baznīcu ārpus dievkalpojumu laika iespējams, sazinoties ar priesteri  pa tālruni 28345990.

2019.gadā svecīšu vakari Stiglovas draudzes kapsētās:

19. oktobrī, sestdien

  • Mežarnieku kapos pl. 15.00

26. oktobrī, sestdien

  • Vecpirogovas kapos pl. 13.00
  • Pudinovas kapos pl. 14.00
  • Šalaju kapos pl. 15.00

Prāvests Andris Jonāns


Projekts  “Stiglovas Romas katoļu baznīcas jumta un griestu konstrukciju remonts”
Nr.16-01-AL34-A019.2201-000001
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas ( LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv 

dika_labeka