bez-nosaukumaStiglovas Svētā Krusta pagodināšanas Romas katoļu baznīca atrodas Kārsavas novada Mērdzenes pagasta Latvīšu Stiglovā. Tā ir iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un 2005. g. Eiropas kultūras mantojuma dienu objektu sarakstā.

Baznīca ir trīsjomu telpa, guļbūves tehnikā uz augstiem laukakmens mūra pamatiem. Tai ir divi torņi, sākotnēji to noslēgums bijis baroka stilā, bet pēc remonta 1929.g. tie ieguva tagadējo formu–zvaigznes griezuma piramīdu ar romantikas stilam raksturīgajiem trīsstūrainajiem zelmeņiem. Šī ir viena no skaistākajām E tipa Latgales koka baznīcām. Baznīcai ir trīs altāri. Baznīcā atrodas vairāki nozīmīgi glezniecības un dekoratīvas mākslas pieminekļi.

2018. gadā baznīcā tika veikti remontdarbi: ierīkota lietusūdens novadīšanas sistēma koka konstrukciju pasargāšanai no papildus mitruma, nesošo koka konstrukciju protezēšana, koka pārseguma siju nomaiņa, atjaunota tvaika izolācija.

Remontdarbi tika veikti, iegūstot finansējumu ES ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Projekta kopējais budžets ir EUR 21 090,48. ELFLA piešķirtais publiskais finansējums ir 90 %, atlikušos 10% līdzfinansējumu sedza Kārsavas novada pašvaldība un draudze no saziedotajiem līdzekļiem.

dsc00577

Projekta rezultātā baznīca ir ne tikai sakopta, atjaunotu interjeru, bet arī droša apmeklētājiem. Baznīcā regulāri notiek dievkalpojumi. Daudzi jaunie pāri izvēlas laulāties Stiglovas baznīcā. Ģimenes piesaka bērnus kristībām. Kupli apmeklēti ir draudzes svētki. 5. augustā notika Eņģeļu Karalienes svētki. Baznīcā un tās dārzā vasaras laikā iegriežas apmeklētāji gūt garīgu mieru vienatnē relaksējoties sakoptā, harmoniskā vidē.

Apmeklēt baznīcu ārpus dievkalpojumu laika iespējams, sazinoties ar priesteri.

Dievkalpojumi Stiglovas baznīcā notiek pirmajā un pēdējā mēneša svētdienā plkst.16.00.

2019.gadā kapusvētki Stiglovas draudzes kapsētās:

 • 15. jūnijā, sestdien:
  • Mežarnieku kapos pl. 14.00
  • Dziervju kapos pl. 15.00
 • 29. jūnijā, sestdien:
  • Pudinovas kapos pl. 14.00
  • Šalaju kapos pl. 15.00
 • 4. augustā, svētdien – V. J. Marijas Eņģeļu Karalienes, draudzes svētki
  • Sv. Mise Stiglovas baznīcā pl. 12.00
  • Kapusvētki Vecpirogovas kapos pl. 14.00

Prāvests Andris Jonāns