Pamatojoties uz Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojumu, Kārsavas novada pašvaldības 15.03.2021. rīkojumu, no šā gada 16.marta līdz šā gada 6.aprīlim Kārsavas novada pašvaldības iestādēs un pagastu pārvaldēs tiek pārtraukta apmeklētāju pieņemšana.

Ar sociālo dienestu nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties pa tālruni: Kārsavā: pa tālr.:26682737; e – pastu: socialie@karsava.lv

  • Sociālā darba speciālists darbā ar veciem cilvēkiem (aprūpe mājās jautājumi), pa tālr. 26341266
  • Sociālā darba speciālists darbā ar ģimenēm ar bērniem, pa tālr. 26648884
  • Mērdzenes pagasta sociālā darba speciālists, pa tālr. 29394177
  • Goliševas pagasta sociālā darba speciālists, pa tālr. 28300762
  • Mežvidu pagasta sociālā darba speciālists, pa tālr.28311560
  • Salnavas pagasta sociālā darba speciālists, pa tālr. 26431755
  • Kā arī emocionālu pārdzīvojumu gadījumā atbalstu var saņemt, zvanot Sociālā dienesta psihologam Andrim Jurānam uz tālruni: 29715797