Kārsavas novada pašvaldības vadības nedēļas, no 29. augusta līdz 2. septembrim, darba aktualitātes.

Pirmdiena, 29. augusts

 • Plkst. 9.00-14.00 Kārsavas novada izglītības iestāžu apsekošana, par gatavību nākamajam mācību gadam. Piedalās domes priekšsēdētāja Ināra Silicka.
 • Plkst. 13.00 siltumtrases projekta noslēguma sapulce. Piedalās izpilddirektors Toms Vorkalis un „Kārsavas Namsaimnieks” valdes loceklis Edgars Lipskis.

Otrdiena, 30. augusts

 • Plkst. 8.30 vadības sapulce, piedalās domes priekšsēdētāja Ināra Silicka, domes priekšsēdētājas vietnieks Pēteris Laganovskis, izpilddirektors Toms Vorkalis.
 • Plkst. 10.00 ievadseminārs Kārsavas novada izglītības iestāžu direktoriem, vadītājiem un pedagogiem uzsākot 2016. / 2017. mācību gadu. Piedalās domes priekšsēdētāja Ināra Silicka.
 • Plkst. 11.30 projekta “Kārsavas vidusskolas stadiona pārbūve” tekošo darbu izvērtēšana. Piedalās izpilddirektors Toms Vorkalis un domes priekšsēdētājas vietnieks Pēteris Laganovskis.
 • Plkst. 13.00 projekta „Kārsavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” sapulce. Piedalās izpilddirektors Toms Vorkalis.
 • Plkst. 14.00 Kārsavas novada svētku darba grupas tikšanās, analīze par svētku norisi. Piedalās domes priekšsēdētāja Ināra Silicka, domes priekšsēdētājas vietnieks Pēteris Laganovskis.

Trešdiena, 31. augusts

 • Plkst. 8.30 vadības sapulce, piedalās domes priekšsēdētājas vietnieks Pēteris Laganovskis, izpilddirektors Toms Vorkalis.
 • Plkst. 12.00 Latgales plānošanas reģiona pašvaldību vadītāju sanāksme ar Veselības ministriju. Piedalās domes priekšsēdētāja Ināra Silicka.
 • Plkst. 14.00-16.00 izpilddirektora Toma Vorkaļa iedzīvotāju pieņemšana.

Ceturtdiena, 1. septembris

 • Plkst. 8.30 vadības sapulce, piedalās domes priekšsēdētāja Ināra Silicka, domes priekšsēdētājas vietnieks Pēteris Laganovskis, izpilddirektors Toms Vorkalis.
 • Plkst. 10.00 projekta “Kārsavas vidusskolas stadiona pārbūve” audio sistēmas pieņemšana. Piedalās izpilddirektors Toms Vorkalis.
 • Zinību diena novada skolās. Piedalās domes priekšsēdētāja Ināra Silicka.

Piektdien, 2. septembris

 • Plkst. 10.00 Latvijas Novadu apvienības valdes sēde. Piedalās domes priekšsēdētāja Ināra Silicka.

No 1. septembra – 21. septembrim Kārsavas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Pēteris Laganovskis atrodas atvaļinājumā.

Darbu ritējums un laiki var nedaudz mainīties.