Pušķosim mājas ar bērzu zariem un ceriņiem, cerēsim uz auglīgu vasaru, jo pērkons rūca jau krietni pirms Vasarsvētkiem! Kristīgajā kalendārā tā ir Svētā gara atnākšanas diena.
Lai katrā mājā ienāk Dieva svētība un saulains noskaņojums!

Kārsavas novada pašvaldības vārdā priekšsēdētāja Ināra Silicka