Pirmais Latgales kongress notika 1917. gada 26. un 27. aprīlī (pēc jaunā stila 9.un 10. maijā) Rēzeknē. Tā bija pirmā demokrātiski ievēlētā Latgales latviešu pārstāvju sanāksme, kurā tika nolemts, ka Latgales, Vidzemes un Kurzemes latvieši ir viena tauta un Latgalei jāapvienojas ar pārējiem topošās Latvijas valsts novadiem vienā zemē. Šis lēmums bija nozīmīgs sākumpunkts vēlākajai neatkarīgas Latvijas Republikas dibināšanai.

27. aprīlis pērn tika ierakstīta kā atzīmējama diena kalendārā par godu Latgales kongresa dienai, ceļot Latgales latviešu pašapziņu, stiprinot reģionālo identitāti, izrādot cieņu vēsturiskajiem ar valsts izveidošanos saistītajiem notikumiem, kā arī veicinot latgaliešu iesaistīšanos pilsoniskajās aktivitātēs.

Kārsavas novada pašvaldība aicina būt aktīviem un apmeklēt Latgales kongresa dienas pasākumus! Lai Latgales diena mums visiem saulaina un lepnuma pilna!