Ārkārtējās situācijas laikā  –  līdz  6.aprīlim Sociālais dienests klientus klātienē nepieņem.

Nepieciešamības gadījumā lūdzam rakstīt uz e- pastu: socialie@karsava.lv vai zvanīt uz norādītajiem tālruņiem:

Sociālā dienesta vadītāja Andžela Malakāne 26682737 andzela.malakane@karsava.lv

Sociālā dienesta vadītājas vietniece Genovefa Strode 65733245

Sociālās palīdzības organizatore Tatjana Rakicka 65733245

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem Ineta Ludborža 26648884

Sociālais darbinieks darbā ar veciem cilvēkiem Inese Lele 27848058

Sociālās palīdzības organizatore Salnavā Veneranda Kalve 26431755

Sociālā darbiniece Mērdzenē Ināra Sarkane 65722225

Sociālās palīdzības organizatore Goliševā Tatjana Golubova 65728022

Sociālā darbiniece Mežvidos Dace Rancāne 28311560

Pansionāta vadītāja Zenta Čačka 26319659 musmajas@karsava.lv

Psihologs Andris Jurāns 29715797