Ņemot vērā iespējamo situācijas saasināšanos COVID- 19 izplatības gadījumā, aicinām sabiedrību saglabāt mieru un būt vērīgiem, līdzdarboties un sniegt atbalstu tiem sabiedrības locekļiem, kam tas šobrīd visvairāk nepieciešams, tajā skaitā, sniedzot atbalstu veciem cilvēkiem, piemēram, piegādājot pārtiku vai medikamentus.

Nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties ar mobilo brigāžu atbildīgajiem sociālajiem darbiniekiem pa tālruņiem:

Mobilā brigāde Kārsavā – tālrunis: 28743768;

Mobilā aprūpes grupa Mežvidu pagastā – tālrunis: 28311560.

A.Malakāne
Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja