Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) aicina Latvijas izglītības iestāžu pašpārvaldes līdz 2021. gada 11. jūnijam pieteikties projektā “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.

 Projekta mērķis ir stiprināt pašpārvaldēs esošo jauniešu un atbalsta personu–skolotāju kompetenci psihoemocionālās veselības, vienaudžu atbalsta, iniciatīvas un pārmaiņu vadības jautājumos. Projekta laikā pašpārvalžu komandas ar jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem apgūs zināšanas par psihoemocionālo veselību un vienaudžu atbalsta formām, kā arī izstrādās savas izglītības iestādes “Labbūtības ceļakarti”, saņemot līdz 1000 eiro finansējumu tās īstenošanai.

Īstenojot projektu, plānots iesaistīt līdz 144 Latvijas skolu komandas no dažādiem Latvijas novadiem, sniedzot atbalstu Latvijas skolēnu un izglītojamo pašpārvaldēm – gan esošām, gan topošām, lai jaunieši savās skolu kopienās spētu izstrādāt vislabākos atbalsta rīkus savas un citu psihoemocionālās kompetences un skolas labbūtības uzlabošanai.

Projektā ir aicinātas pieteikties izglītības iestāžu pašpārvalžu komandas, kas sastāv no četriem 13 līdz 25 gadus veciem pašpārvalžu pārstāvjiem un atbalsta personas – skolotāja. Pašpārvaldes savu komandu var pieteikt līdz 2021. gada 11. jūnijam, aizpildot  pieteikuma anketu: https://ieej.lv/LuwS9. Projektu dalībnieku izstrādātas izglītības iestādes “Labbūtības ceļakartes” individuālos projektu pieteikumus iesniedz pašvaldība sadarbībā ar Izglītības iestāžu pašpārvalžu komandu. “Labbūtības ceļakartes” projektu īstenošana tiks uzsākta pēc Administratīvi teritoriālās reformas.

Projekts “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” notiek Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros. Projektu konkursa kopējais finansējums ir 372 000 euro. Jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte” skolā īstenošanai kopējais finansējums – 144 000 euro. Detalizētākā informācija par projektu ir pieejama dokumentā pielikumā, tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv, kā arī, jautājot projekta koordinatorēm: Latgales reģions – Aija Kasemira (67358066, aija.kasemira@jaunatne.gov.lv);  

pdf-icon.pngPašpārvalžu konkursa ziņu lapa1.19 MB

Laura Bringina
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Komunikācijas daļas vecākā referente 
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356251www.jaunatne.gov.lv