Šī gada 23. martā Daugavpils Universitātē jau astoto reizi notika Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference.

Latgales reģiona ZPD konferencē Kārsavas vidusskolu un Kārsavas novadu pārstāvēja 11.a klases skolniece Aivita Nalivaiko ar savu veikto pētījumu bioloģijā “Balto galviņkāpostu šķirnes “Kamennaja golova” un hibrīdu “Megaton F1” un “Jaguar F1” salīdzinājums”.

Skolnieces Aivitas Nalivaiko veikto pētījumu un prezentāciju ZPD konferencē žūrijas komisija novērtēja ar 2 pakāpes diplomu. Skolniece ieguva arī tiesības startēt Daugavpils Universitātes 4 bakalaura studiju programmās (bioloģija, ķīmija, vides zinātne un fizioterapija) budžeta vietās. Skolnieces skolotāja – konsultante Valentīna Tuče ieguva Daugavpils Universitātes Pateicības rakstu.

Edgars Puksts
Kārsavas vidusskolas direktors