Salnavas pamatskolas 9. klases skolēni Daniels Gabranovs un Guntars Gabranovs un Kārsavas vidusskolas 9. b klases skolniece Signija Igaune 2018. gada 5. martā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā piedalījās Jauno vides pētnieku konkursā – forumā “Skolēni eksperimentē!” Rīgas atklātajā kārtā.

Signija prezentēja savu pētījumu “Tomātu audzēšana izmantojot ekoloģisko mēslojumu”. Guntars un Daniels kopīgi prezentēja eksperimentu “Indikatora iegūšana no sarkanā kāposta lapām un tā izmantošana vielu vides skābuma noteikšanā”.

Kopumā forumā tika prezentēti 127 skolēnu darbi 9 grupās. Forumā piedalījās 233 skolēni. Signija, Daniels un Guntars saņēma Bērnu un jauniešu vides izglītības centra “Rīgas Dabaszinību skola” pateicības rakstus par veiktajiem pētījumiem un eksperimentiem. Signija saņēma arī atzinības rakstu, iegūstot foruma klātesošo skolēnu un pedagogu simpātiju balvu. Skolotājas konsultantes Janīna Ļubka un Valentīna Tuče saņēma Bērnu un jauniešu vides izglītības centra “Rīgas Dabaszinību skola” pateicības rakstus par skolēnu konsultēšanu un sagatavošanu konkursam. Pēc konkursa dalībniekiem bija iespēja doties ceļojumā pa Dabaszinātņu Akadēmisko centru un vērot aizraujošus eksperimentus ķīmijā.

Valentīna Tuče
Kārsavas novada Dabaszinātņu mācību jomas MA vadītāja