izglitiba

Pateicoties Eiropas Sociālā fonda projektam Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, Kārsavas vidusskolas 2.a un 2.b klases skolēni varēja doties mācību ekskursijā uz Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru „Zeimuļs”, kas atrodas Rēzeknē, lai iepazītos ar tā darbu.

„Zeimuļa” interešu izglītības nodaļas metodiķe Olita bija mūsu gide. Viņa parādīja mājīgās telpas, kurās notiek nodarbības. Uzzinājām, ka centra aktivitātes ir paredzētas bērniem un jauniešiem līdz 25 gadu vecumam un tajā darbojas 86 interešu izglītības programmas. Apmeklētāji var piedalīties dziedāšanas, dejošanas, instrumentu spēles, keramikas, zīmēšanas, šūšanas, dambretes, šaha un citos pulciņos, lai attīstītu savas radošās spējas, interesanti pavadītu brīvo laiku un iegūtu jaunus draugus.

Otro klašu skolēnus redzētais un dzirdētais ļoti ieinteresēja un, ja būtu iespēja, viņi labprāt apmeklētu astronomijas, breakdance, kulinārijas, Lego Robotikas, stila un make-up pulciņus, kas palīdzētu īstenot nākotnes sapņus.

Radošo pakalpojumu centrā strādā vairāk par 40 dažādu speciālistu. Kaut arī viņu darba diena sākas pēcpusdienā, mums bija iespēja satikt dažu profesiju pārstāvjus. Par tīrību rūpējās apkopējas, mājīgos kabinetos dokumentus kārtoja lietvede un grāmatvede. Iepazināmies ar jauniešu lietu speciālistēm, kas bija aizņemtas ar vasaras nometņu organizēšanas darbiem. „Zeimuļī” sastapām brīvprātīgo no Itālijas – Kamillu, kura māca itāļu valodu.

Jauni iespaidi, sastapšanās ar interesantiem cilvēkiem, neparastā celtne, kas atgādināja zemē iespraustus zīmuļus, skats uz Rēzeknes pilskalnu no jumta skatu laukuma un patīkami pavadītais laiks kafejnīcā “Rositten”, daudzos radīja vēlēšanos šeit atgriezties vēlreiz.

Ceļojums paliks atmiņā arī tāpēc, ka tajā devāmies ar komfortablo „Nordeka” autobusu. Daži bērni reisa autobusā brauca pirmo reizi un ar interesi vēroja šofera darbu.

Paldies Kārsavas novada karjeras speciālistei Vairai Šicānei par ekskursijas organizēšanu. Cik daudz interesanta un vēl nezināma ir tepat mums apkārt!

Kārsavas vidusskolas 2.a, 2.b klašu skolēni un skolotājas Helēna, Ilga.