Saglabājot iesākto tradīciju, kopā ar Kārsavas novada pašvaldību Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī šovasar organizēja skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, kur jauniešu atsaucība vienmēr ir bijusi salīdzinoši augsta. Šogad novadā tika nodarbināti 13 jaunieši vecumā no 15 – 16 gadiem ar nosacījumu, ka pēc 9. klases absolvēšanas turpinās mācības Kārsavas vidusskolā vai Malnavas koledžā.

Gluži kā iepriekšējā gadā, skolēniem bija iespēja strādāt Kārsavas novada pašvaldības iestādēs, laika posmā no 1. augusta līdz 12. augustam.

Šogad skolēniem tika piedāvāti dažādi darbi, kas saistīti ar teritoriju uzkopšanu, neizpaliekot arī radošajiem darbiem, kā arī darbiem novada iestāžu administratīvajā aparātā. Lai vasaras skolēnu nodarbinātības darba process norisinātos pilnvērtīgi, katram skolēnam bija savs darba vadītājs, kurš jaunietim palīdzēja apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un integrēties darba vidē. Kārsavas novada pašvaldībā tika nozīmēti četri darba vadītāji – Anna Zīmele, Anatolijs Posredņikovs, Solvita Dzērkale un Jānis Kolčs.

Jāatzīmē, ka skolēniem bija iespēja strādāt ne tikai Kārsavā, bet arī Malnavā, Goliševā un Mērdzenes pagastā, atkarībā no sava darbu vadītāja, kā arī atrašanās vietas.

Skolēnu nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā tika iesaistīti sekojošie skolēni: Sabīne Žukovska, Linda Kiščenko, Sanita Šakina, Agnese Nagle, Arnis Gabrans, Rūdis Laganovskis, Mārcis Gaidukovs, Eva Romiete, Anda Kaupuže, Aivita Nalivaiko, Lauma Rudziša, Zara Suhovskaja un Kitija Ivulāne strādāja 2 nedēļas, 7 stundas dienā, 35 stundas nedēļā, (divas nedēļas vienam skolēnam vienas vasaras laikā), saņemot atlīdzību valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā par faktiski nostrādātajām stundām.

Organizējot skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, pašvaldība sniedza iespēju skolēniem gūt pirmo darba pieredzi, par to saņemot atalgojumu. Vasaras nodarbinātības rezultāta tika labiekārtota atpūtas vieta Malnavas pagasta Bozovas pludmalē, attīrītas vecās metāla mucas Kārsavas stadionā, lai varētu pielāgot mucas jaunajai stadiona infrastruktūrai, veikti teritorijas labiekārtošanas darbi gan Kārsavas vidusskolā, gan pilsētā, kā arī “Krosta” estrādes teritorijā. Skolēni arī strādāja pie sabiedrisko attiecību speciālites, tūrisma organizatores, Kārsavas vidusskolā, Malnavas pagasta pirmskolas izglītības iestādē “Sienāzītis” un jauniešu centrā “Pūga”, kā arī Kārsavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā, neizpalika arī radošie darbi, kurus skolēni veica Kārsavas bibliotēkā.

“Es ieguvu jaunu pieredzi komunicēšanā ar bērniem līdz 7 gadiem, kas, manuprāt, kaut kad noderēs, kā arī iemēģināju savas prasmes komunikācijā ar gan ar Kārsavas pilsētas, gan novada iedzīvotājiem.”- dalās savā pieredzē Kitija Ivulāne.

Savukārt, Aivita Naļivaiko uzsver, “Tā man bija pirmā darba pieredze. Manuprāt, tā bija ļoti laba iespēja uz brīdi padzīvot pieauguša cilvēka dzīvi, doties uz darbu katru dienu, saprasties ar darba devēju, strādāt noteiktas stundas un par to saņemt atalgojumu. Radās priekšstats par to, kas tad īsti ir darbs! Ieguvumi noteikti ir jaunas zināšanas dažādās jomās, piemēram, pasākumu veidošanā. Tā bija neatsverama pieredze, kura noteikti noderēs nākotnē.”.

“Par darbu pašvaldībā es žēloties nevaru, jo bija tiešām interesanti uzzināt dažas lietas, kuras pirms tam es nebiju zinājis. Pieredze aktīvā darbā man jau ir bijusi, jo palīdzu veikt dažādus darbus mājās. Jāsaka, ka darba laikā, es līdz šim iegūto pieredzi nostiprināju un sapratu, ka tas un tas ir tiešām jādara. Tā bija pieredze, kā ir saprasties ar darba devēju, strādāt komandā, sekot norādījumiem un izprast, kā tad īsti ir veidota darba diena.”- stāsta Mārcis Gaidukovs.

“Esmu ieguvusi tikai un vienīgi pozitīvas emocijas. Jauniepazītie cilvēki, darba uzdevumi ir pavēruši vēl plašāku ieinteresētību apkārt notiekošajā. Ir patīkami apzināties, ka esmu daļiņa no kaut kā liela. Ļoti patika sadarboties ar Ingu Bernāni un Inesi Krivmani. Meitenes ir vienkārši satriecošas. Vienmēr visu paskaidroja kas un kā, ja nu kaut kas tā īsti nepadevās, tad steidzās palīgā. Bija patiesi interesanti uzzināt ko jaunu, pabūt pašvaldības ikdienas dzīvē. Nedrīkst piemirst arī to, ka komunikācija ar vienaudžiem, manā gaidījumā Laumu Rudzišu, veicināja rosību un degsmi darboties, manuprāt, tā bija katram no mums. Šī ir brīnišķīga pieredze , kura mums tika dota.”- dalās savos iespaidos Sanita Šakina.

„Jāsaka, ka skolēnu vasaras nodarbinātība ir lielisks veids, kā jaunietis var gūt pirmo darba pieredzi, tādējādi, gūstot izpratni par darba tirgū pieejamo amatu klasifkāciju, kā arī veicamajiem darba pienākumiem. Darbs skolēnu vasaras nodarbinātības laikā bija ļoti intensīvs, jo jaunieši bija apņēmīgi, pacietīgi, darīt un izzināt griboši, tāpēc darba process bija ļoti intensīvs. Es ceru, ka jaunieši guva ne tikai pirmo darba pieredzi, bet arī priekštatu par darbu novada pašvaldībā, jo skolēniem bija iespēja komunicēt ar pašvaldības darbiniekiem, iejusties lielākā kolektīvā. Katru dienu bija jauni izaicinājumi, jauni darba pienākumi, vide. Arī man kā darbu vadītājai šī bija neatsverama pieredze, jo šī bija mana pirmā vasaras skolēnu nodarbinātība, tagad es zinu, ko un kā es veidotu savādāk, intensīvāk arī plašāk, lai skolēni divu nedēļu laikā gūtu ne tikai praktiska darba pieredzi, bet izprastu, ar kuru no profesijām viņi vēlas saistīt savas profesionālās gaitas nākotnē.”- komentē situāciju viena no darbu vadītājām Anna Zīmele.

Jāuzsver, ka skolēnu nodarbinātības mērķis vasaras brīvlaikā ir radīt iespēju apgūt nepieciešamās darba pamatprasmes un iemaņas, lai ne tikai iegūtu pirmo darba pieredzi, bet arī lietderīgi pavadītu vasaras brīvlaiku, gūstot priekšstatu par darba tirgus vidi.

Anna Zīmele

Jaunatnes lietu speciāliste