izglitiba

Nevienam nav noslēpums, ka ekskursija  ir viena no gaidītākajā dienām pirms vasaras brīvdienām! Arī mēs, Kārsavas vidusskolas 3.a un 3.b klases skolēni, devāmies mācību ekskursijā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros uz Ludzas Amatniecības centru.

Brauciens sabiedriskajā transportā (dažiem pirmo reizi) kopā ar klasesbiedriem, kurus iepazinām vēl no nezināmās puses, jo piedāvāt savu sēdvietu autobusā vecmāmiņai, tas izskatījās kā varoņdarbs!

Pirms centra apmeklējuma apskatījām Ludzas skaistākās vietas, papriecājāmies par sakopto pilsētu un gaumīgajiem apstādījumiem,

Amatniecības centrā secinājām, ka keramiķa profesija ir ļoti interesanta jau ar to vien, ka māls, ar kuru strādā meistars, ir tik silts un elastīgs materiāls! Nevar nepieminēt, ka paši izgatavojām māla trauciņus.

Gides stāstījums un seno lietu demonstrējums, lika aizdomāties, cik daudz cilvēki varējuši izdarīt ar savām rokām, bez dažādo mašīnu palīdzības. Izrādās, lai darbs ritētu raitāk, izmantotas arī dziesmas. Mēs arī ieteikto dziesmu zinājām un ar sajūsmu dziedājām! Uzzinājām, kādus mājas darbus vajadzēja prast darīt desmit gadus veciem zēniem un meitenēm.

Parunājām arī par viesmīlību, jo tik garšīga bija piparmētru tēja un īsta rupjmaize ar medu Amatnieku centrā pie senā galda, keramikas traukos!

Noteikti esam ieinteresēti uzzināt vēl ko jaunu par profesijām! Paldies par iespēju!

Aina Jurdža, Sarmīte Linuža
3.a un 3.b klases skolēni un audzinātājas