Nodibinājums “Zinātnes un inovāciju parks” jau ceturto gadu īstenos projektu “Dienasgrāmata”, kura ietvaros Latvijas skolām tiek izstrādātas individuāla satura un dizaina skolēnu dienasgrāmatas. Informējam, ka šobrīd savu dalību projektā ir apstiprinājusi Kārsavas vidusskola, Mērdzenes pamatskola un Salnavas pamatskola.

Projekta ietvaros no skolas tiek lūgts īstenot dienasgrāmatas vāka dizaina izstrādes konkursu, iesaistot tajā skolas skolēnus. Projekta konkursa labākais dienasgrāmatas vāka dizains tiks izmatots 2019./2020.mācību gada skolēnu dienasgrāmatu izgatavošanā.

Nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” komanda, projekta ietvaros, strādās pie finansējuma piesaistes no Latvijas uzņēmumiem, kas dotu iespēju skolām saņemt skolēnu dienasgrāmatas bez maksas. Projektu īstenošanai nozīmīgs ir gan pašvaldības, gan uzņēmēju atbalsts.

2018. gadā ļoti veiksmīgi visā Latvijā tika īstenots projekts “Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss “Mana zeme skaistā””. Projekts ir ticis organizēts divās kārtās. Kopumā piedalījušās 259 skolas no visiem Latvijas reģioniem, iesniegti 7043 darbi, no kuriem 2033 tiks pārvērsti fotogleznās

Jānis Letinskis
Nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parka” Valdes priekšsēdētājs