Kārsavas  novada skolās 2019./2020. mācību gadā turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta izmēģinājumskolās, kas ir Kārsavas vidusskola, Mežvidu un Mērdzenes pamatskolas, darbu turpina 1 pedagogs karjeras konsultants.

Projektā neiesaistītā skola – Salnavas pamatskola.

12.septembrī Valsts izglītības aģentūra apstiprināja Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu 2019./2020. mācību gadam.

doc-icon.pngKarjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2019./2020. mācību gadam102.33 kB