Kad zem kājām pagalmā nejauši nopland iesarkana kļavas lapa, maza smeldze atgādina, ka vasara pamazām saka ardievas un tuvojas rudens. Bet vispirms ir septembris, kad Latvijā tradicionāli tiek atzīmētas dzejas dienas, skandēta dzeja lielākā vai mazākā pulkā.

Šoreiz Mežvidos viss notika tik negaidīti, gandrīz vai spontāni, ka dzejas lasījumi aizsākās jau augustā. Par iemeslu tam ir – patīkams pārsteigums, jo bibliotēkas novadnieku literātu kuplajam pulciņam pievienojās jauns autors. Tā ir mežvidiete Valentīna Mortukāne, kas nu jau 39 gadus dzīvo Rēzeknē, bet laikam jau dzimto māju stārķa ligzda sauc atpakaļ… Mūsu vērtējumam skanēja dzeja no dzejoļu krājuma „Ir tagad laiks, kad gribu ieklausīties dvēselē es savā.”

img_23100

Dzejas rindas mijās ar pārdomām par dzīvi, par cilvēka mūžu, kas ir „kā grāmata ar daudziem stāstiem,” par to, kā un kad ieskanas liriskas stīgas, kas pārtop dzejas pantā. Tas brīdis dažreiz pavisam negaidot atnāk kapsētā pie tuvinieku kopiņām, ziedošā pļavā, vai daudzajos ceļojumu mirkļos. Lielisku noskaņojumu radīja draudzenes- Sandra un Elza-, kas Valentīnas lasījumus papildināja ar skaistām dziesmām ģitāras pavadījumā. Tāpēc nav brīnums, ka parādījās pa kādai asarai klausītāju acīs, jo tiešām tas bija emocionāli un skaisti… Apsveicēju kuplais pulciņš ne tikai novēlēja radošu turpmāko veiksmi, bet dalījās arī  atmiņās, kaut vai par zelta meklēšanu bērnībā, par tikšanos, kas  nemanāmi, bet jau iezīmēja Valentīnas noslieci uz radošu dzirksti. Leonīda kungs reizē ar apsveikumu izteica viedu atziņu, ka ne jau tas ir bagāts, kas ikdienā dzenas pēc naudas un bagātības, bet tas, kurš cenšas saglabāt garīgās vērtības, kas tik nepieciešamas cilvēka dvēselei.

Gribas citēt Valentīnu: ‘’ Viens dzīves mirklis, viens skaists piedzīvojums, kāda jauka tikšanās vai ceļojums ir vesela bagātība. Bagātība, kas liek justies laimīgai, kas pieaudzē spārnus jaunam lidojumam. Aiz katras uzrakstītās rindas ir vesels emociju pūrs. Katram dzejolim ir savs stāsts. Bet visā tajā ir mīlestība…

Radošu veiksmi Valentīnai, lai atkal varētu priecēt klausītāju sirdis!

Veronika Škestere
Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja