Būt laimīgam izdodas reti, par likteņa veiksmi to sauc,
Mums laime ir nākusi pretī, jo draugu šeit bezgala daudz.

30.novembrī Kārsavas kultūras namā pulcējās Kārsavas novada seniori uz savu atpūtas pēcpusdienu “Saulei pretī mūzu ejot..”. Draugu tiešām bija daudz gan ciemiņi no Pitalovas rajona, gan ciemiņi no Žīguriem. Kuplā skaitā bija ieradušies novada seniori no pagastiem un Kārsavas.

Pasākumu organizēja novada pensionāru apvienība ar pašvaldības un pagastu atbalstu. Pensionāru apvienībai šoruden aprit 10 gadi, kā tā tika oficiāli reģistrēta (kaut gan darbojas jau krietni sen). Domes priekšsēdētāja Ināra Silicka uzrunāja un sveica klātesošos svētkos. Tika sveikti aktīvākie novada seniori desmitgadē – Renāte Čeirāne, Arta-Ermīna Galvanovska, Emīlija Lipska, Vilhelmīne Karziņina, Ņina Krasanova, Jevgenija Brence, Zofija Ritiņa, Beatrise Daniloviča-Tomašicka, Aleksandra Vlasenkova un Pēteris Laganovskis .Katram tika pasniegta pateicība par godprātīgu un atzinīgu darbu un skaistu dāvaniņu, kā tapšanā piedalījušies paši seniori.

Renāte Čeirāne uzrunāja jaunos seniorus, kuri šinī gadā nopelnījuši vecuma pensiju un tika uzņemti apvienības biedru pulkā. Šogad tādi novadā ir 39 biedri, no kuriem diemžēl ieradušies bija tikai drosmīgākie 7 biedri – Tekla Nalivaiko no Kārsavas, Alla Orlova, Anna Vorza un Anatolijs Polukejevs no Mežvidu pagasta, Lilija Krivteža un Valentīna Nagle no Malnavas pagasta un Vera Zalāne no Mērdzenes pagasta. Visi saņēma APLIECINĀJUMUS un skaistas dāvaniņas.

Svētku koncertu vadīja Mērdzenes kultūras nama vadītāja Anita Šarkovska. Koncertā piedalījās senioru koris “Ar dziesmu pa dzīvi” no Pitalovas rajona un burvīgā vadītāja Margarita Mihailova, dāmu deju kopa “Alianse” no Žīguriem ar savu enerģisko vadītāju Iju Krilovu un Mērdzenes kultūras nama kolektīvi – sieviešu koris “Austra” un vadītāja Ināra Dovgiallo, etnogrāfiskais ansamblis “Mārga” un vadītāja Austra Golubova, skanīgā soliste Nadežda Cado-Ločmele, jautrie dejotāji no deju kolektīva “Luste” un nopietnie seniori “Luste” ar savu jauko vadītāju Anitu Šarkovsku. Koncerts ļoti izdevās, krāsains, jautrs un interesants. Paldies visiem koncerta dalībniekiem!

Netika aizmirsta arī Andreja diena. Ikviens varēja fotografēties un aplūkot dižo Andreju.

Pēc koncerta visi klātesošie mielojās ar svētku torti, pēc kuras turpinājumā lustēšanās Ināras Dovgiallo mūzikas ritmā. Kājas pašas cilājās, dejoja jaunie un senie seniori.

Paldies visiem, kuri finansēja, deva labus un vērtīgus padomus pasākuma organizēšanā, veidošanā, skatīšanā un vērtēšanā, jo viņu ir bezgala daudz.

Zofija Ritiņa
Biedrības „Kārsavas novada pensionāru apvienība”
valdes priekšsēdētāja