SIA „Kārsavas namsaimnieks”, reģ.nr.56803002941, kas ir pašvaldības dibināta kapitālsabiedrība, kura darbojas nekustamā īpašuma pārvaldības (apsamniekošanas), siltumapgādes un ūdensapgādes jomā, aicina pieteikties darbā uz grāmatveža (profesijas kods saskaņā ar profesiju klasifikatoru 331301) amata vietu uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība grāmatvedības, finanšu vai ekonomikas jomā (var būt pēdējo kursu students/e);
 • Grāmatvedības kārtošanas pamatprincipu pārzināšana un prasme pielietot teorētiskās zināšanas praksē;
 • Pieredze darbā ar grāmatvedības uzskaites programmām;
 • Spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • Prasme pieņemt lēmumus steidzamās un sarežģītās situācijās;
 • Augsta atbildības sajūta, labas analītiskās spējas, precizitāte un mērķtiecība darbā;
 • Labas komunikācijas un saskarsmes prasmes un prezentēšanas iemaņas;
 • Lojalitāte, spēja strādāt komandā un patstāvīgi organizēt savu darbu;
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru (Ms Office);
 • Vēlama darba pieredze grāmatvedības kārtošanā valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībā vai iestādē.

Pienākumi:

 • Nodrošināt kvalitatīvu grāmatvedības uzskaites procesu atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām;
 • Veikt ierakstus grāmatvedības uzskaites reģistros un pamatlīdzekļu uzskaiti un to nolietojuma aprēķinu;
 • Veikt nodokļu aprēķinus un darbinieku darba algu aprēķināšanu;
 • Nodrošināt ikmēneša grāmatvedības atskaišu un finanšu pārskatu iesniegšanu valsts institūcijām un kapitālsabiedrības vadībai;
 • Nodrošināt kapitālsabiedrības gada pārskata savlaicīgu, pareizu sagatavošanu un iesniegšanu;
 • Pārstāvēt kapitālsabiedrību Kārsavas novada domē, VID un citās valsts un pašvaldības iestādēs.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopijas, sūtīt līdz 07.09.2016. uz e-pasta adresi k_namsaimnieks@inbox.lv vai pa pastu uz adresi Teātra iela 3, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, vai iesniegt personīgi SIA „KĀRSAVAS NAMSAINIEKS” kasē, Teātra ielā 3, Kārsavā.

Pretendentu atlase notiks divās kārtās:

 1. Pirmā kārta – pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem;
 2. Otrā kārta – intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un prasmes atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par atlases rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Kontaktinformācija:

SIA „Kārsavas namsaimnieks”, Teātra iela 3, Kārsava, LV-5717,

Valdes loceklis Edgars Lipskis – tālrunis 26426036.