SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” informē, ka periodā no 2019.gada 23.septembra līdz 27.septembrim kase NESTRĀDĀS. Jautājumu gadījumā vērsties grāmatvedībā.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un vienlaikus atgādinām, ka rēķinu apmaksu ir iespējams veikt, pārskaitot naudu uz kādu no rēķinos norādītajiem bankas kontiem:

Banka: AS “Swedbank”
Konta Nr.: LV39HABA0551020345647
Swift kods: HABALV22

Banka: AS Citadele banka”
Konta Nr.: LV68PARX0012841000001
Swift kods: PARXLV22

Veicot apmaksu internetbankā, lūgums, maksājuma mērķī obligāti norādīt precīzu rēķina numuru un dzīvokļa adresi (vai vārdu un uzvārdu, kam izrakstīts rēķins, ja maksātājs nav viena un tā pati persona), pretējā gadījumā maksājuma identificēšana var aizkavēties!

 

SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” administrācija