Kārsavas novada pašvaldības izsludinātajā konkursā uz uzņēmuma valdes locekļa amatu SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” tika saņemti 5 pieteikumi. Pēc konkursa noslēguma ar 16.jūliju valdes locekļa amata funkcijas tika uzticētas pildīt Jurim Vorkalim.

Iedzīvotāju ievērībai SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” kontaktinformācija: J.Vorkalis tālrunis 26546763, e-pasts: k_namsaimnieks@inbox.lv. Lietvedības un kases kontakttālrunis: 65707166.

Avārijas un tehniskos jautājumos, lūgums zvanīt pa tālruni 26555480. Brīvdienās un ārpus darba laika zvanīt tikai avārijas gadījumos:

  • gāzes noplūde mājās ar centrālo gāzes padeves sistēmu;
  • aukstā ūdens stāvvada plīsuma gadījumos;
  • siltumapgādes stāvvadu plīsuma gadījumos;
  • kanalizācijas stāvvadu aizdambēšanās gadījumos.