Kārsavas novada pašvaldība rūpējoties par bērnu un jauniešu saturīgu brīvā laika pavadīšanu vasarā, ieplānojusi konkursu, kurā iespējams iegūt finansējumu nometnēm.

Apstiprinot 2017. gada budžetu, tajā tika iekļauti 1500 eiro bērnu nometnēm, uz kuriem var pieteikties Kārsavas novada izglītības iestādes, pašvaldības institūcijas, sabiedriskās organizācijas, juridiskās un fiziskās personas.

Konkursam ir izstrādāts nolikums, ar kuru varat iepazīties pašvaldības mājas lapā: karsava.lv/pasvaldiba/publiskie-dokumenti/nolikumi. Būtisks konkursa noteikums ir tas, ka nometnes vadītājs ir persona, kas apguvusi Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināto nometņu vadītāju kursu programmu un saņēmusi Valsts izglītības satura centra apliecību.

Informējam, ka šobrīd Rēzeknē tiek formēta kursu “Bērnu nometņu vadītāju organizēšanas metodika” grupa. Piedāvātais kursu norises laiks ir no 12. – 17. jūnijam, dalības maksa: 80 eiro. Kursiem aicinājums pieteikties līdz 6. martam, sūtot e-pastu Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes metodiķei Vitai Mežorei, met_centrs@rezekne.lv tajā norādot izglītības iestādi, pedagoga vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un e-pastu.

Kārsavas novada pašvaldība konkursu izsludinās pirms vasaras par to informējot Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā: karsava.lv.

Inese Krivmane
sabiedrisko attiecību speciāliste