Kārsavas novada pašvaldības rīkotais jauno uzņēmēju biznesa ideju konkurss „STEP UP!” norisinājās jau piekto gadu pēc kārtas. Šajā laikā atbalstu sava uzņēmējdarbības plāna īstenošanai ir saņēmuši 14 Kārsavas novada iedzīvotāji, un kopējais piešķirtais finansējuma apjoms sasniedza vairāk kā 20 000 eiro.

Pretendentu skaits ar katru gadu pieaug un šogad tika iesniegtas 13 biznesa idejas. Komisijas locekļi atzina, ka šajā gadā ir bijis grūti izvērtēt pretendentu pieteikumus, jo pārstāvētās jomas bija ļoti daudzveidīgas – lauksaimniecība, ražošana, IT pakalpojumi, sports, tūrisms, izmitināšanas, mārketinga un ārstniecības pakalpojumi. Septiņi projekti tika izvirzīti līdzfinansējuma piešķiršanai Kārsavas novada pašvaldības domes sēdē, kur ar deputātu balsu vairākumu šī gada biznesa ideju konkursa kopējais budžets tika palielināts līdz 9000,00 eiro.

Šogad tika piešķirts pašvaldības līdzfinansējums šādām idejām – Angelika Jacenko izveidos jaunu naktsmītni Kārsavas novadā (1250 eiro), Sandis Karpovs atjaunos skaņu ierakstu studiju (1250 eiro), Edgars Zaezerskis uzņēmumā SIA “Dental Plus” sniegs viziogrāfa pakalpojumus (1800 eiro), Anna Zīmele sniegs gida pakalpojumus (600 eiro), Linda Pastare nodrošinās interesantas izbraukuma spēles uzņēmumā SIA “LaserTag LATGALE” (1500 eiro), Laine Šicāne piedāvās Kārsavas novada darinātus t-kreklus (1200 eiro) un Inese Krivmane atvērs dizaina nodaļu uzņēmumā SIA “Smart Raccoons” (1400 eiro).

Kārsavas novada pašvaldības konkursa „STEP UP” mērķis ir sekmēt jaunu saimnieciskās darbības veicēju veidošanos Kārsavas novadā un atbalstīt jau esošu uzņēmumu attīstību, radot jaunus produktus un pakalpojumus.

Antra Lipska
tūrisma organizatore