20. oktobrī Ludzā (Ludza, Raiņa iela 16 a, Ludzas novada pašvaldības 1.stāva zāle) notiks Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra seminārs par ES un valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

Apakštēma: Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2017. gadā.

  • Plkst. 10:00 – 12:00 Ministru kabineta 2014. gada 30.septembra noteikumu Nr. 600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”” nosacījumi un to izpildes kārtība. Stāstīs Artūrs Šķesters, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Ludzas konsultāciju biroja p.i.
  • Plkst. 12:00 – 13:00 Altum valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbības attīstībai. Stāstīs Vita Pučka, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Rēzeknes reģionālā centra vadītāja.