Kultūras ministrija 26. janvārī aicināja piedalīties seminārā „Kultūras organizāciju ieguldījums Latgales kultūrtelpas stiprināšanā” Latgales vēstniecībā GORS. Starp apmeklētājiem bija arī Kārsavas pilsētas un Mežvidu pagasta bibliotēku vadītājas.

Atklājot semināru Kultūras ministre Dace Melbārde akcentēja kultūras vides stiprināšanas nozīmi, kā arī pilnveidošanas iespējas nākotnes perspektīvām un līdzdalības iespējas Latvijas simtgades pasākumos. Daudz plašāku ieskatu Latgales kultūras resursu izmantošanā un sasniegto rezultātu daudzveidībā savā pārskatā sniedza Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece kultūrpolitikas jautājumos Dace Vilsone.

Priekš mums, bibliotēkām, visnoderīgākā bija Balvu centrālās bibliotēkas direktores Rutas Cibules uzstāšanās, kas asi kritizēja Latgales kultūras līderības trūkumu, kas ļautu apvienot visas lokālās domas vienā. Vēlreiz tika uzsvērta bibliotēku misija, realizējot savus mērķus un uzdevumus, reizē konkurējot ar citām iestādēm. Bibliotēku izaicinājums šodien – cik lielā mērā būt patīkamām vietējai sabiedrībai, piedāvājot dažādus e-pakalpojumus, neaizmirstot par bibliotēkas pamatuzdevumu – sniegt kvalitatīvus informācijas pakalpojumus. Vai tas ir drauds vai iespējas? Nenoliedzami, demogrāfiskā situācija valstī vistiešākajā veidā ietekmē arī katras bibliotēkas kontrolskaitļus. Kādi ir risinājumi? Iespējas attiecīgi ir jāmeklē mūsdienu piedāvājumā: bibliotēku datu bāzes, starp citu, daudzas no tām var izmantot no mājām; pievērst lielāku uzmanību mājas lapu un sociālo tīklu saturam un to apmeklējumiem, ko jau šodien bibliotēkas uzrāda savās gada atskaitēs. Lai kompensētu pašvaldību nepietiekamo finansējumu bibliotēku krājuma papildināšanai un atjaunošanai, aktīvāk jāizmanto SBA (starpbibliotēku abonements) pakalpojumi. R. Cibule ļoti asi akcentēja mūsu attieksmi pret latgaliešu valodas pielietojamību ikdienā, kas ir noteicošais faktors, vai spēsim to saglabāt kā vienu no Latgales nemateriālā mantojuma pērlēm? Tāpēc nevajadzētu kautrēties publiskos pasākumos vai semināros runāt latgaliski. Bet novēlējums kultūras darbiniekiem gan izskanēja optimistisks- izglītot sabiedrību un mācīties pašiem!

Lai arī vēlāk medijos izskanēja kritika gan par semināra sagatavošanas gaitu un cerēto lietderīguma ieguvi, tomēr gandrīz visās diskusijās tika akcentēts pasākuma mērķis – apzināties Latgales kultūras resora kopīgos spēkus un potenciālu stiprākas Latgales kultūrtelpas veidošanā un atklāt nākotnes sadarbības iespēju ceļus starp dažādiem Latgales kultūras dzīves aktīvistiem, lai saglabātos ideja: arī es esmu Latvija!

Inta Jurča
novada bibliotēku koordinatore