Kārsavas novada pašvaldība atgādina, ka pavasara šķīdoņa dēļ, tiks noteikti satiksmes ierobežojumi transporta līdzekļiem ar pilno masu virs 5 t un 7 t, uz šādiem Kārsavas novada pašvaldības autoceļiem:

Kārsavas novada pagasts Ierobežotie pašvaldības autoceļi
Goliševas pagastā Smilšu iela un Ezera iela Goliševas ciemā;
Svetlicu ceļš (A 102 un B 91);
Ļamoni – Svetlici (B 106);
Svetlici – Mišenskijie (B 107);
Strauja – Mazie Bati – Lielie Bati (C 109);
Baranovka – Malinovka (C 111).
Malnavas pagasts Zibla – Čāvi – Tipāni (A 47);
Zibla – Livzenīki – Salenīki – Kaskāni (A 48);
Drikaški – Čāvi (A 49);
Zeļčova – Kabulova – Rūdiņova (A 53);
Grebņova – Morozovka (A 63);
Zibla – Ancāni (A 71).
Mežvidu pagasts Kārsava – Jēči – Otrie Mežvidi (A 57);
Padole – Ezernieki – Latvīšu Stiglova (A 153);
Klonešnīki – Griudinīši – Strodi (A 154);
Bliseņi – Brīži – Otrie Mežvidi (A 155);
Otrie Mežvidi – Kopči (A 156);
Mežvidi – Bokši – Kopči (A 157);
Mežvidi – Goreiši – Logini (A 159);
Mežvidi – Inčuki (A 160);
Padole – Kaķi (A 161);
Strodi-Pliešu kapi (B 165);
Goreiši- Annasmuiža 2 (B 168);
Mežvidi – Mežaiņčuki (B 169);
Jaunivanova- Kākuči (C 176);
Griudinīši- Puksti (C 180).
Mērdzenes pagasts Pudinava – Latviešu Stiglava (Nr.120);
Mihalova – Lapatnieki (Nr.121);
Lapatnieki – Tabulova (Nr.122);
Pudinava – Kapačova (Nr.129);
Latviešu Stiglava – Diervanīši (Nr.133);
Čieri – Mazie Kreiči (Nr.144).
Salnavas pagasts Salnava – Aizsili – Bēliņi – Verpeļi;
Bēliņi – Lūbenka;
Aizsili – Lūbenka;
Zaceški – Vareiki – Līpusola;
Žeikari – Zobļova;
Bļaši – Čāvi;
Naudaskolns – Bieliņi;
Vilgi – Kārsavas stacija;
Zaceški – Žeikari.

Sīkāka informācija par satiksmes ierobežojumiem pieejama:

Goliševas pagasts 29485760 (Anatolijs Posredņikovs);
Malnavas pagasts 29491997 (Aleksandrs Šarkovskis);
Mežvidu pagasts 22017052 (Antra Bojāre);
Mērdzenes pagasts 29485721 (Jānis Koļčs);
Salnavas pagasts 26126901 (Anna Gabrāne).

Arī uz valsts nozīmes grants ceļiem tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi. Aktuālā informācija ir ievietota uzņēmuma „Latvijas Valsts ceļi” mājaslapā, kā arī ir pieejama, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555.

Transporta masas ierobežojumi tiek ieviesti un atcelti pēc katra konkrētā ceļa faktiskā stāvokļa un iespējamo bojājumu izvērtēšanas. Satiksmes ierobežojumi tiks atcelti līdz ko uzlabos laikapstākļi. Ceļu saraksts var tikt precizēts.

Kārsavas novada pašvaldība aicina zemniekus, mežu izstrādātājus un citus kravu pārvadātājus plānot kravu izvešanu, ņemot vērā minētos ierobežojumus.

Antra Barkāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste