Šī gada 19.oktobrī pl. 11.00 Salnavas pagasta kultūras telpās tiekat aicināti uz iedzīvotāju sapulci!

Darba kārtībā:
1. 2020.gada budžeta izpilde un ieteikumi nākamā gada budžetam
2. Par grozījumiem pašvaldības plānošanas dokumentos 2020. – 2029.gadam
3. Dažādi jautājumi

Salnavas pagasta pārvaldes vadītāja A. Gabrāne